Oferta » Zdalne sterowanie dwukierunkowe

Stan magazynowy: 0 szt.

Waga: 0.00 kg

Cena: 0.00 zł

Specyfikacja

 

ZDALNE STEROWANIE DWUSTRONNA KOMUNIKACJA

Opis

OPISY SPAKOWANE PDF

 

 

 

Układ zdalnego sterowania posiada wiele funkcji uak
tywniaj
ą
c je
mo
ż
emy skonfigurowa
ć
układ jako:
-zdalne sterowanie 3 kanały bistabilne
-zdalne sterowanie 2 kanały monostabline z czasem 9
99s.
-kanał 3 monostabilny z czasem 997(
998-999 funkcje termostatu
)
-sterowanie silnika sterowanie start-stop prawo, st
art-stop lewo z
PWM
-sterowanie bram
ą
z PWM, kra
ń
cówkami które mo
ż
na skonfigurowa
ć
jako NO, NC, wej
ś
ciem podczerwieni NO, NC + ograniczenia
pr
ą
dowe dla zamknij- otwórz (lewo-prawo)
-termostat w zakresie 0-99 *C

« Powrót do listy